top of page

4 ทักษะที่คนทำงานต้องมีในยุคดิจิทัล


ทักษะคนทำงานในยุคดิจิทัล

ในยุค Digital ที่ทุกองค์กรต่างพยายามนำระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนเยอะขึ้น ทำให้คนทำงานถูกแย่งงาน และในอนาคตก็มีแนวโน้มจะมากขึ้น ซึ่งหมายถึงคนทำงานเป็นจำนวนมากมีแนวโน้มจะตกงาน ส่งผลให้คนออกมาเป็นนายตัวเอง รวมถึงยึดอาชีพฟรีแลนซ์กันมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากการทำงานเป็นพนักงานในองค์กร ในขณะเดียวกัน การเรียนในระบบจะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง เพราะกว่าจะจบซึ่งใช้เวลาหลายปี ความรู้ที่ว่านั้นอาจจะล้าสมัยไปหมดแล้ว ดังนั้น การที่จะประสบความสำเร็จให้ทันตามการแข่งขันที่รวดเร็ว คนจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้ใหม่ ซึ่งทักษะที่ใช้เพื่อความก้าวหน้าในอดีต กับปัจจุบันจะต่างกัน มาดูกันว่า ยุคนี้คุณจำเป็นต้องมีทักษะอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อคิดการทำงาน โดยทักษะที่ว่านี้เป็นกลุ่ม Soft skills หรือทักษะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน แต่เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมบุคลิกภาพของคนที่ประสบความสำเร็จ 1. ทักษะการปรับตัว ยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก มีการวิเคราะห์กันว่าการพัฒนาทางความเร็วของคอมพิวเตอร์โปรเซสเซอร์ แบนด์วิธการสื่อสารและโทรคมนาคม หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ความจุฮาร์ดดิสก์ จะทวีความเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวทุก ๆ 18-24 เดือน ตามกฎของมัวร์ (Moor’s Law) หมายความว่า วิถีชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปตามประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ใครมัวแต่ยึดติดกับวิถีชีวิตเดิม แนวทางการทำงานเดิม โดยไม่ยอมเปลี่ยน จะใช้ชีวิตอย่างลำบากและตามคนอื่นไม่ทันแน่นอน คนที่มีทักษะการปรับตัวนี้จะต้องหูตาไวและกว้างไกล อัพเดทข่าวสารรอบตัวอยู่เสมอ เพื่อมองเห็นและได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังต้องสามารถวิเคราะห์เป็นด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นจะกระทบตัวเองอย่างไร และจะเตรียมตัวอย่างไร คนที่เห็นโอกาสจากกระแสหรือเทรนด์ก่อนแล้วรีบลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น มองเห็นช่องทางธุรกิจและสร้างมันขึ้นมา มักจะร่ำรวยและประสบความสำเร็จ มากกว่าคนที่เห็นช้ากว่า และขยับตัวช้ากว่า 2. ทักษะการเรียนรู้ให้เร็ว ทักษะที่คุณใช้ในการทำงานแล้วประสบความสำเร็จในปีนี้ เทียบกับอีก 3 ปีข้างหน้า อาจจะเป็นคนละชุดทักษะกันเลยก็ได้ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป ปีนี้คุณอาจใช้โปรแกรมที่ทันสมัยมากทำงาน และคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่ว่านั้น ทำให้คุณกลายเป็นคนสำคัญของทีมหรือองค์กร แต่อีก 3 ปีข้างหน้า อาจมีใครซักคนที่คิดค้นโปรแกรมใหม่และล้ำกว่าซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถของคุณอีกต่อไปแล้วก็ได้ ความน่ากลัวดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใครก็ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือ ต้องตามให้ทัน อะไรที่จำเป็นต้องเก่ง คุณก็ต้องเรียนรู้ให้เป็นให้เร็วที่สุด ดังนั้นคุณควรหาวิธีของตัวเองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ให้เร็วที่สุด มองหาว่าวิธีและกลยุทธ์แบบไหนเหมาะกับตัวเองและได้ผลที่สุด เช่น เพิ่มเวลาการเรียนรู้ต่อวันให้มากขึ้น ใช้เวลาอยู่กับคนเก่ง ๆ เพื่อเรียนรู้วิธีคิด หรือลงมือทำเพื่อลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เป็นต้น 3. ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและเทคโนโลยีจะล้ำยุคขึ้นไปเรื่อย ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีความสามารถทำอะไรได้เยอะขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บ้านที่เป็น Smart Home คือสามารถสั่งการด้วยมือถือ Smart Phone ได้ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณสามารถลดเวลาการทำสิ่งที่ไม่จำเป็น เพื่อไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่า คุณควรเปิดใจและเรียนรู้วิธีควบคุมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากที่สุด มีคำกล่าวติดตลกที่ว่า “Do it, or die.” จะอยู่กับมันให้ได้ หรือจะกลายเป็นมนุษย์ตกยุค ก็อยู่ที่ตัวคุณเอง 4. ความฉลาดทางอารมณ์ การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น สร้างความกดดันให้คนในสังคมเพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มคนเกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการมีความฉลาดด้านอารมณ์จะกลายเป็นอาวุธสำคัญมาก ความฉลาดทางอารมณ์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการควบคุมอารมณ์เวลาที่สื่อสารกับคนอื่นเท่านั้น แต่ความฉลาดทาง (Emotional Intelligence: EQ) เริ่มต้นจากการตระหนักรู้ตัวเอง ว่ากำลังรู้สึกอย่างไร รวมถึงการสามารถบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปตามที่คุณอยากให้เป็นให้ได้ เช่น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถบริหารอารมณ์ตัวเองแม้เวลาที่รู้สึกขี้เกียจที่สุด หรือไม่มีอารมณ์ทำงาน ให้ลงมือทำงานชิ้นสำคัญได้ โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง หรือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะสามารถให้กำลังใจตัวเอง รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กลับลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ หลังจากพบกับปัญหาอุปสรรคหรือความล้มเหลวได้ ดังนั้น EQ จึงเป็นส่วนหนึ่งของทักษะของคนที่ประสบความสำเร็จ ที่ Google ซึ่งเป็นองค์กรทางเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ที่มีแต่คนเก่งหัวกะทิระดับโลกทำงาน ค้นพบว่า ทีมงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุด ไม่ได้มาจากทีมที่ฉลาด มี IQ สูงที่สุด แต่มาจากทีมที่ประกอบด้วยคน ที่มี EQ เป็นหนึ่งในชุด soft skills ที่จำเป็นต่างหาก ผู้เขียนจดจำคำจากภาพยนตร์จีนที่เคยดูในอดีตได้ว่า “อยากยิ่งใหญ่ใจต้องนิ่ง” หากคุณอยากประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าเร็วกว่าคนทั่วไป ท่ามกลางยุคแห่งเทคโนโลยี คุณจำเป็นต้องสามารถควบคุมใจ อารมณ์ และความรู้สึกให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเอง คนประสบความสำเร็จนอกจากจะมีทักษะและความสามารถที่ใช้ในการทำงานแล้ว พวกเขายังมีทักษะชีวิตที่หล่อหลอมให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งข่าวดีก็คือทักษะที่ว่าเหล่านั้นสามารถพัฒนาได้ และคุณก็พัฒนาได้เช่นกัน