top of page

SELF-ESTEEM AT WORK

คอร์สนี้จะให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าในตัวเอง มองตัวเองอย่างมีคุณค่าและ

มีความสามารถมากขึ้น นำไปสู่ความมั่นใจในการทำงาน การสื่อสารที่ชัดเจนและกล้าแสดงความสามารถในที่ทำงานมากขึ้น รวมถึงเคารพเพื่อนร่วมงาน

ในฐานะคนที่มีคุณค่าเช่นกัน

 

เห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อความสำเร็จในงาน

ทำไมคอร์สนี้จึงสำคัญ

 • สุขภาพจิตของพนักงาน: พนักงานที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถและไม่มีคุณค่าจะอ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไป และรับมือกับความผิดหวังของตัวเองแบบผิด ๆ เช่น การติดสุรา นำไปสู่ปัญหาชีวิตและการทำงาน

 • ผลผลิตขององค์กร: พนักงานที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตขององค์กร และไม่กล้าที่จะรับความท้าทายหรือการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยมักมองว่าตัวเองทำไม่ได้

 • ปัญหาการทำงานร่วมกัน: พนักงานที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นจะมีปัญหาเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการชอบเปรียบเทียบ การชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ให้ความร่วมมือ และปัญหาการเมืองในที่ทำงาน

วัตถุประสงค์ของคอร์สนี้

 1. รู้จักตัวเอง และเห็นข้อดี ความสามารถ และจุดแข็งของตัวเอง

 2. รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น เคารพตัวเองได้ในฐานะคนที่มีค่าคนหนึ่ง และเคารพผู้อื่น

 3. ยอมรับรูปร่างหน้าตา ชีวิต และหน้าที่การงานของตัวเองมากขึ้น

 4. พัฒนา Assertiveness ในที่ทำงาน

 5. พัฒนาความมั่นใจในการสื่อสารและนำเสนอมากขึ้น

หัวข้อการเรียนรู้

 • ทำไม self-esteem ถึงสำคัญกับการทำงาน

 • 10 ปัญหาชีวิตหากไม่เคารพตัวเอง

 • ลักษณะและสาเหตุคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง

 • วิธีเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง

 • ทำอย่างไรให้เคารพตัวเอง

 • วิธีรับมือเมื่อถูกทำให้เสียความมั่นใจ

 • ทำอย่างไรเมื่อไม่ได้รับการยอมรับ

 • วิธีรับมือกับการถูกวิจารณ์

 • การพัฒนา Assertiveness

 • วิธีเพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอ

สิ่งที่อยู่ในคอร์สนี้

 • 10+ คลิปวิดีโอ

 • แบบฝึกหัดในชีวิตจริง

 • แบบประเมิน Self-esteem ออนไลน์

ทักษะ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 • Self-respect การรักและเคารพตัวเอง

 • Self-efficacy การรู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

bottom of page