top of page

จัดการปัญหาความสัมพันธ์ไม่ให้กระทบงาน

คอร์สนี้จะให้ผู้เรียนได้ปรับมุมมองต่อความรักให้ถูกต้องก่อน สอนปรับความคิด

ใช้สติปัญญา และพัฒนามุมมองต่อความรักในแบบคนเข้มแข็ง

และใช้ความรักในทางถูกต้อง รวมถึงเรียนรู้ How-to การรับมือกับ

ปัญหาความสัมพันธ์ก่อนที่จะกระทบกับงาน

LOVE MANAGEMENT

ทำไมคอร์สนี้จึงสำคัญ

 • แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน: พนักงานที่ไม่สามารถรับมือกับปัญหาส่วนตัวได้จะกระทบต่อผลการทำงาน รวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงาน อาการเหม่อลอย และการขาดงาน บ่อยครั้ง

 • ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: พนักงานไม่สามารถโฟกัสการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ และมีแนวโน้มจะใช้เวลางานไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนตัว ส่งผลต่อการทำงานของทีมและองค์กร

 • ความขัดแย้งในทำงาน: ความเครียดที่สั่งสมไว้มากเกินไปจะส่งผลต่อสภาพอารมณ์และการพูดและแสดงพฤติกรรมของพนักงาน ความก้าวร้าวอาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน

วัตถุประสงค์ของคอร์สนี้

 1. เพื่อปรับมุมมองให้รักแบบคนที่มีวุฒิภาวะ

 2. เรียนรู้วิธีรักตัวเอง และวิธีทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น

 3. เพื่อกระตุ้นให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

 4. เพื่อเรียนรู้วิธีหายจากความเศร้าได้เร็วขึ้น

 5. เพื่อลดเวลาการหมกมุ่นอยู่แต่กับความรัก และมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ

หัวข้อการเรียนรู้

 • จิตวิทยาความรัก

 • ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงในความสัมพันธ์

 • การรับมือกับปัญหาความสัมพันธ์

 • วิธีสังเกตความรักที่ดี

 • วิธีรับมือเมื่อแฟนนอกใจ

 • วิธีตัดใจจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆ

 • วิธีทำตัวเองให้หายจากความเศร้าได้เร็ว

สิ่งที่อยู่ในคอร์สนี้

 • 16 คลิปวิดีโอบทเรียน

 • 10 พฤติกรรมที่ต้องมี เพื่อความรักที่ดี

 • 5 แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์

 • Check-list สิ่งที่ควรทำเพื่อความรักที่ดี

 • แบบประเมินการเติบโตด้านความรัก

ทักษะ / ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

 • Self-esteem การรักและเห็นคุณค่าตัวเอง

 • Relationship Management การบริหารความสัมพันธ์

bottom of page