top of page

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีมุมมองแบบไหน


หากคลิปไม่เล่น คลิกที่นี่ >> https://vimeo.com/301159495

ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และที่ล้มเหลว เริ่มต้นด้วยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกัน นั่นคือ "กรอบความคิด หรือ Mindset ของผู้นำ"

Mindset ของผู้นำ

ตัดบางส่วนมาจาก การบรรยายเรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้บริหาร"

bottom of page