top of page

หา 'ผู้นำ' หรือ 'หัวหน้า' ? นายจ้างต้องอ่าน


บทความนี้ไม่ได้นำมาเปรียบเทียบ เพื่อชี้ว่าแบบไหนดีกว่า แต่จะช่วยสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองแบบ สามารถ พัฒนาองค์กร ได้ เพื่อรันองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดั่งคำติดปาก ในโลกการทำงาน Put The Right man on The Right Job ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทั้งสองแบบคือ ฟันเฟืองสำคัญขององค์กร

เร่งสร้างคน หรือ เร่งสร้างงาน

ถ้าการสร้างคนในระยะยาว ลักษณะของผู้นำ นั้นเหมาะสม จะกระตุ้นลูกน้องพัฒนาทีมได้เร็ว แต่จะช้าในแง่ของภาพรวม เพราะต้องคอยถอยเข้าถอยออกมาดู ยิ่งถ้ามี Projects ในมือเยอะด้วยแล้ว อาจต้องจ้างผู้นำเพิ่มขึ้น แต่มีข้อดีคือจะช่วย ลดค่าใช้จ่าย ในการจ้างลูกน้องทีมงาน เพราะมีจำนวนเยอะที่อยู่ในระดับ กำลังพัฒนาทักษะวิชาชีพ

กลับกัน ถ้าเลือกใช้ลักษณะของหัวหน้า การพัฒนาทีมอาจจะช้า แต่ในภาพรวมจะไปได้เร็ว ดูได้หลายโครงการกว่า หลายทีม ซึ่งก็มีข้อเสียเช่นกัน ทีมงานลูกน้องต้องอยู่ในระดับที่พัฒนาจนปฏิบัติงานจริงได้ทันที ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามมาด้วย

มีธุรกิจเดียว หรือ หลายธุรกิจ

ถ้าคุณมีหลายธุรกิจ แน่นอนคุณไม่มีเวลามาซื้อใจพนักงานของคุณแน่ๆ ซึ่งคุณต้องใช้ ลักษณะของผู้นำ ในการยึดเหนี่ยวจิตใจพนักงานของคุณ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานด้วยความสามัคคี ทำงานได้ตามมาตรฐานแม้คุณไม่อยู่ และคุณคุยกับผู้นำเพียงแค่คนเดียว เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนอะไร ข้อเสียคืออาจจะหาผู้นำคนนี้นานสักหน่อย ไม่แน่ต้องจ้าง Head Hunter กันเลยทีเดียว แต่ถ้าคุณมีเพียงธุรกิจเดียว มีเวลามากในการเอาใจใส่พนักงานของคุณ ลักษณะของหัวหน้า จะช่วยคุณตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐาน โดยคุณเป็นที่ยึดเหนี่ยวเดียวของพนักงานทุกคน ข้อดีคือ ไม่ยากในการหัวหน้างาน

มีปัญหาใหม่ๆ หรือ มีแต่ปัญหาแบบเดิมๆ

ถ้ามีปัญหาใหม่ๆท้าทายตลอด ลักษณะผู้นำ จะช่วยคุณได้เยอะ เพราะพวกนี้เป็นเหมือนเสือ คุณแค่แชร์ความคิดกับเขา และปล่อยให้เขาหาวิธีตอบโจทย์เอง ซึ่งข้อดีคือคุณอาจได้เส้นทางใหม่ๆ นำมาจุดประกายต่อยอดความคิดของคุณได้อีก แต่ถ้า ลักษณะของหัวหน้า คุณอาจหงุดหงิดและเข้าใจผิดว่าเขาไม่มีความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา จริงๆเขาแค่แม่นในการทำตามคำสั่งและคู่มือต่างๆ เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เท่านั้นเอง

เน้นเติบโตไปด้วยกัน หรือ เน้นให้แข่งกัน

ถ้าองค์กรของคุณยังโตได้อีก และวางแผนให้พนักงานของคุณเติบโตในสายงานรุ่นต่อรุ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีในแต่ละแผนกเพราะโตด้วยการเกื้อหนุนกัน ลักษณะผู้นำ จะสร้าง Spirit ในการทำงานเพื่อรองรับการขยายขององค์กร อาจต้องใช้เวลาแต่คุ้มค่าในความต่อเนื่องแถมรักษาเพดานค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ส่วนในองค์กรที่ขยายจนเกือบสุดแล้ว การแข่งขันมีส่วนจำเป็นในการรักษาประสิทธิภาพการทำงาน ลักษณะของหัวหน้า จะช่วยให้พนักงานแข่งขันกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อเสียอาจไม่มีความต่อเนื่องเพราะต้องจ้างคนใหม่อยู่เรื่อยๆ

คุณเป็น ผู้นำ หรือ หัวหน้า มากกว่ากัน

สำคัญที่สุดในหัวข้อสุดท้ายนี้ เพราะคนที่คุณจะมอบหมายให้นำทีม เพื่อรันองค์กรหรือวางระบบที่คุณวางแผน ต้องเช็คตัวคุณเองก่อนว่า มีลักษณะในการทำงานแบบไหน เพื่อที่จะได้ไม่เจอปัญหา เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกัน แต่ก็มีคนที่โตมาอย่างสมดุล คนกลุ่มนี้มักไม่ใช่เจ้าของ แต่มีทักษะการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ เพร